UCZNIOWIE BUDOWLANKI UZYSKALI UPRAWNIENIA OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
1


W dniu 28.05.2021r. 6 Beneficjentów z naszej szkoły przystąpiło do egzaminu operatora wózków widłowych kategorii II WJO. Wszyscy uczniowie zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Od 1 lipca uczniowie będą uczestniczyć w stażach u pracodawców, których celem jest doskonalenie kwalifikacji uzyskanych podczas kursu. Za udział w stażach uczniowie otrzymają wynagrodzenie w kwocie 1800 zł netto oraz dodatkowo zostaną wyposażeni w niezbędną odzież bhp. Koszt udziału uczniów w kursie i stażach jest finansowany w ramach projektu „Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
powrót