EGZAMIN ZAWODOWY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
EGZAMIN ZAWODOWY 
SESJA STYCZEŃ – LUTY 2019 ROKU

Wszystkich absolwentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie informujemy, że termin składania deklaracji w sesji styczeń – luty 2019 roku upływa 09 września 2018 r.   Druki deklaracji dostępne są na stronie www.oke.lodz.pl w zakładce Egzamin zawodowy/Procedury lub sekretariacie szkoły.