II Nabór uczniów do projektu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

logotypy

Projekt: "Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
 
Przedłużenie naboru do projektu:


Ze względu na okres ferii zimowych i mały napływ wniosków decyzją Dyrektora Szkoły, przedłuża się termin składania dokumentów rekrutacyjnych na:
  • Kurs spawania metodą MAG;
  • Kurs operatora wózków widłowych – rozszerzony;
  • Praktyki zawodowe u pracodawców.
 
do dnia 8 lutego 2017 r. do godz. 15.00.
To może być dla Was szansa na nowe kwalifikacje i ciekawe doświadczenie oraz na lepszy start kariery zawodowej.
Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie: "Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni
w Budowlance" są dostępne w Biurze Projektu, pokój 7A, sekretariacie szkoły lub - do pobrania ze strony internetowej www.zsp3.piotrkow.pl.

 
OGŁOSZENIE
 
W związku z realizacją projektu: "Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni  w Budowlance"  zapraszam uczniów do składania dokumentów rekrutacyjnych na:
  • Kurs spawania metodą MAG;
  • Kurs operatora wózków widłowych – rozszerzony;
  • Praktyki zawodowe u pracodawców.
 
Dokumenty rekrutacyjne, tj. deklarację uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy z załącznikami oraz Regulamin rekrutacji można pobrać ze strony internetowej www.zsp3.piotrkow.pl, w biurze projektu, pok. 7A lub sekretariacie szkoły. Dokumenty należy złożyć w terminie do 31.01.2017 r. w biurze projektu, pok. 7A.
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 
zdjecie

zdjecie