SZKOLNE PRACOWNIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

  W Szkolnych Pracowniach Praktycznej Nauki Zawodu odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się
w zawodach:


Technikum Kształtowania Środowiska:
technik budownictwa
technik robót wykończeniowych w budownictwie
 technik inżynierii sanitarnej
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3:
monter sieci i  instalacji  sanitarnych
monter zabudowy robót wykończeniowych   w  budownictwie
 murarz – tynkarz
 betoniarz-zbrojarz

 

    Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają na stanowiskach ćwiczeniowych w budynku Szkolnych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu w odpowiednio przygotowanych pracowniach. Dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w danym zawodzie oraz przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zajęcia prowadzone są
w grupach.
 Kadrę nauczycielską stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele zawodu. Szkolne Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu w swoim wyposażeniu posiadają profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji podstawy programowej w danym zawodzie, dysponują również samochodem.

 

   Szkolne Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu współpracują z wieloma firmami budowlanymi, w których zaopatrują się
w najlepsze materiały dostępne na rynku. W celu urozmaicenia zajęć praktycznych oraz dostępu do najnowszych technologii organizowane są szkolenia i pokazy praktyczne.


  Szkolne Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu posiadają upoważnienie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Łodzi do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji wszystkich wyżej wymienionych zawodów. Egzaminy  te odbywają się na tych samych stanowiskach,  na których uczniowie ćwiczą na co dzień. Najlepsi uczniowie biorą udział  w konkursach
i olimpiadach takich jakich jak: EuroSkills,
  „Złota Kielnia”, „Buduj z Pasją”, Junkers-Bosch szkoli”,  gdzie zajmują czołowe miejsca, prezentując wysoki poziom umiejętności i wykształcenia.
 Po zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują dyplom  kwalifikacji zawodowych, który daje możliwość podjęcia pracy w branży budowlanej w kraju oraz poza jego granicami. Absolwenci naszej szkoły są cenionymi fachowcami, którzy bez problemu znajdują dobrą i płatną pracę.