TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =

zdjecie

   Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem specjalistycznym, obecnie promowanym
z uwagi na konieczność cywilizacyjną ochrony środowiska, nie tylko lokalnie, ale również w sensie globalnym. Chodzi głównie  o umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii i pozyskiwania ich bez straty dla środowiska.
    Uczniowie naszej szkoły poznają rozwiązania i technologie z obszaru energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej, a także wykorzystania biomasy.


W czasie 5-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:
•    organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
•    montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
•    kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
•    wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
•    sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej


    Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  wykonuje zadania zawodowe przestrzegając podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Organizuje stanowiska pracy uwzględniając zagrożenia życia  i zdrowia występujące na każdym z tych stanowisk.