Projekt Budowlany "Profesjonalni w Budowlance"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
  
logotypy
WYGRALIŚMY PROJEKT!!!
DOBRA PRAKTYKA TWOJĄ INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ
  - "PROFESJONALNI W BUDOWLANCE"
 
   ZSPiPO-W Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim jako jedyna szkoła średnia z miasta Piotrkowa Tryb. i powiatu została wybrana do realizacji projektu, który będzie dofinansowany w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  Spośród 125 wniosków wybranych zostało do dofinansowania tylko 40. Wśród nich jest właśnie nasz projekt:
Dobra praktyka twoją inwestycją w przyszłość - "Profesjonalni w Budowlance".

                                         Informacja o projekcie:

Nazwa Osi priorytetowej:     XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Nazwa działania:         XI.3 Kształcenie zawodowe
Tytuł projektu:         Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - 
  
                            "Profesjonalni   w Budowlance"
Okres realizacji projektu:     od 01.07.2016r. - do 30.11.2017r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest nabycie dodatkowych kompetencji przez 56 Beneficjentów poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych:
1. Kurs spawacza metodą MAG – dla 24 uczniów klas II – III,
2. Kurs operator wózków widłowych – rozszerzony – 32 uczniów klas II - III
 po których odbędą 150 godzinne staże zawodowe oraz 16 uczniów odbędzie praktyki zawodowe.

W okresie 17 miesięcy trwania  projektu wsparciem zostanie objętych 72 uczniów.
Po odbytym kursie uczniowie otrzymają zaświadczenia i certyfikaty.
Decyzję o przystąpieniu do projektu  poprzedziliśmy diagnozą potrzeb i oczekiwań naszych uczniów.

Dzięki napisanemu projektowi mamy szansę na:
-pozyskanie wyposażenia SPPNZ dla zwodów szkolnictwa zawodowego zgodnie z rekomendowanym katalogiem wyposażenia pracowni dydaktycznych i praktycznej nauki zawodu  
-udział 15 nauczycieli  w szkoleniach i kursach
-udział 72 uczniów w  150 godz. stażach i praktykach zawodowych u pracodawców w naszym regionie (każdy uczestnik otrzyma stypendium w wysokości 1 800,00 brutto)

Łączny koszt projektu: 817 992,80 w tym dofinansowanie: 748 463,41 zł.