Praktyki i staże zawodowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =

logotypy

Projekt: "Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

 

   Uczniowie kształcący się w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w miesiącach lipiec-sierpień uczestniczyli w stażach i praktykach zawodowych u lokalnych pracodawców. Staże i praktyki zawodowe odbywały się w wymiarze 150 godzin, za które uczniowie otrzymali stypendia w wysokości 1800 zł netto.
   W ramach staży i praktyk zakupiono wszystkim uczestnikom niezbędne ubrania i środki ochrony osobistej, doposażono także stanowiska pracy w zestawy narzędziowe dla poszczególnych zawodów, które wzbogacą bazę dydaktyczną Szkolnych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu.
  Uczniowie, którzy ukończyli bezpłatne kursy: spawania metodą MAG oraz operatora wózków widłowych- rozszerzony odbywając staż zawodowy doskonalili umiejętności zdobyte na przedmiotowych kursach. Praktyki zawodowe zaś pozwoliły na nabycie kompetencji kluczowych  w zawodach, w których uczniowie się kształcą.
   Młodzi zawodowcy doskonalili swoje umiejętności w pracowniach projektowych, w firmach budowlanych, logistycznych, hydraulicznych głównie z terenu powiatu piotrkowskiego. Łącznie w stażach i praktykach zawodowych wzięło udział 86 uczniów u 44 pracodawców.
   Staże i praktyki są częścią realizowanego przez ZSPiPO-W Nr 3 projektu: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
   Wartość realizowanego projektu 817 992,80 zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 748 463,41 zł.