Kółko SKS Piłka Siatkowa Dziewcząt

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =

CELE:
Popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród młodzieży szkolnej.
Wychowanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację sportową.
Zapewnienie czynnego wypoczynku.
Nauka i doskonalenie elementów technicznych i taktyki gry.
Przygotowanie drużyny do zawodów międzyszkolnych.
Organizacja zawodów szkolnych.

ZADANIA:
Promowanie zdrowego stylu życia.
Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Promowanie aktywnego stylu życia.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Doskonalenie poruszania się po boisku.
Doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym i dolnym.
Doskonalenie zagrywki tenisowej.
Doskonalenie wykonania ataku (plas, kiwnięcie, zbicie dynamiczne).
Doskonalenie przyjęcia i rozegrania piłki.
Wystawa piłki do przodu i do tylu.
Małe gry 2-kami, 3-kami, gra właściwa.
Udział drużyny w meczach sparingowych i zawodach międzyszkolnych.

Zajęcia prowadzi mgr Anna Warda.