Przypominamy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Waszych dzieci (Rządowy Program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022)
Podstawą wypłacenia świadczenia jest złożenie wypełnionego wniosku do dyrektora szkoły, aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dowód zakupu: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Termin składania wniosków mija 08.09.2021r. (środa)
Druk wniosku do pobrania u pedagoga szkolnego (p.17)

Kontakt

ul. Broniewskiego 16
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649-57-62 fax 44 648-65-65
e-mail: zsp3@zsp3.piotrkow.pl

Poniedziałek 20 września 2021

Klemens, Mieczysława, Irena, Faustyna, Oleg, Eustachiusz, Eustachy, Fausta, Dionizy, Miłostryj, Barbara, Perpetua, Agnieszka

Na skróty