Kółko konstrukcyjno - technologiczne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

KÓŁKO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE

Kółko konstrukcyjno - technologiczne jest przeznaczone dla uczniów Technikum Kształtowania Środowiska w zawodzie technik budownictwa, a także Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie monter robót wykończeniowych w budownictwie, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w zakresie dziedziny budownictwa.
Na zajęciach uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych oraz projektowych,  a także poszerzają o wiadomości wykraczające poza program nauczania. Spotkania te mają również na celu przygotowanie uczniów do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Turnieju Budowlanego ,,Złota Kielnia".
Kółko konstrukcyjno - technologiczne jest przeznaczone zarówno dla osób zainteresowanych budownictwem jak i mających trudności i chcących nadrobić zaległości.
Zajęcia kółka konstrukcyjno - technologicznego odbywają się w każdy czwartek o godz. 14.25-15.10 w sali 105, prowadzi je

p. Katarzyna Kobylińska - Wodo.
Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
1.    Wymiarowanie konstrukcji stalowych
2.    Wymiarowanie konstrukcji drewnianych
3.    Wymiarowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych
4.    Projektowanie przegród budowlanych ze względu na izolacyjność cieplną i izolacyjność akustyczną.
5.    Ćwiczenia projektowe - budynek mieszkalny, budynek użyteczności publicznej
6.    Technologie wykonywania posadzek i okładzin
7.    Wytrzymałość materiałów
8.    Wyznaczanie sił przekrojowych w ramach, kratownicach, belkach.
Główne cele zajęć:

  •  kształcenie umiejętności szukania informacji, logicznego myślenia, analizowania wiedzy celem zastosowania w konkretnej sytuacji;
  •  poszerzenie wiedzy o nowe materiały budowlane w kontekście parametrów technicznych  i zastosowania;
  • wdrażanie uczniów do korzystania z profesjonalnych poradników majstra i kierownika budowy;
  • zdobycie umiejętności rysowania rzutów i przekroi skomplikowanych rozwiązań elementów budowlanych;
  • poszerzenie wiedzy z fizyki budowli poprzez rozwiązywanie zadań projektowania przegród budowlanych z izolacją cieplną, akustyczną;
  •  zachęcanie do zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i wzajemnej życzliwości, kształtowanie podstawy aktywności
  •  i odpowiedzialności za proces zdobywania wiedzy
  •  przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych
  •  rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych