TECHNIK BUDOWNICTWA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

                                zdjecie

   Technik budownictwa  to kierunek o ponad 60-letniej tradycji w naszej szkole. Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę
i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług.

                                                                                                                                                                                                                                                          W czasie  5-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:
•wykonywania określonych robót budowlanych,
•organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
•organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,
•organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
•sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

     Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:                                                     
Technik budownictwa
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich  i betoniarskich lub  BUD.12. Wykonywanie robót   murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót   budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować :                                                  
•w przedsiębiorstwach budowlanych,     
•w wytwórniach prefabrykatów,
•w laboratoriach,
•w nadzorach  budowlanych,
•w administracjach budynków,
•w biurach projektów,
•prowadzić własną firmę budowlaną.