TECHNIK GEODETA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

                             zdjecie
 

     Technik geodeta to nowoczesny kierunek dla osób, które interesują się pomiarami, przestrzennym zagospodarowaniem terenu i chciałaby pracować w tym zawodzie.  Ten kierunek da Ci niezbędne podstawy wiedzy do dalszego rozwoju
i zdobywania profesjonalnych uprawnień oraz niezbędnego doświadczenia.     
 

 Nauczysz się między innymi:
 
- stosować obowiązujące przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- dokonywać pomiarów geodezyjnych,
- opracowywać plany przestrzennego zagospodarowania terenu,
- tworzyć plany realizacyjne obiektów budowlanych,
- sporządzać kosztorysy prac geodezyjnych,
- prowadzić dokumentację techniczną i rozliczeniową wykonanych prac,
- opracowywać i rysować mapy,
- prowadzić ewidencję gruntów i budynków,
- wykonać rozgraniczenia, podziały, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości,
- wykonywać prace operatora urządzeń komputerowych i ploterów,
- inwentaryzować sieci technicznego uzbrojenia terenu oraz obiektów zabytkowych.
                                                                                                                                                                    
Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:
Technik geodeta
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami


W przyszłości będziesz mógł pracować w:
 

- przedsiębiorstwie geodezyjnym, budowlanym, inżynieryjnym,
- firmie kartograficznej,
- jednostce administracji publicznej,
- wydawnictwie publikującym atlasy, mapy.