Szkolenie nauczycieli w ramach projektu "Profesjonalni w Budowlance".

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

Projekt: "Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020NAUCZYCIELE "PROFESJONALNI W BUDOWLANCE"
 
 W lipcu 2016 r. nauczyciele kształcenia zawodowego naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach i kursach realizowanych
w ramach projektu: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – „Profesjonalni w Budowlance".
W ramach szkolenia AutoCAD dodatkowe kompetencje nabyło 10 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy otrzymali stosowne certyfikaty Firmy Autodesk.
  Kurs spawania metodą MAG ukończyło 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, otrzymując odpowiednie uprawnienia.
 W celu doskonalenia umiejętności nabytych podczas szkolenia i kursu nauczyciele kształcenia zawodowego do końca wakacji odbyli nieodpłatne staże zawodowe u pracodawców.
  Szkolenie AutoCAD i kurs spawania metodą MAG, BW (T) + FW (P) w całości zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.