NABYWAJĄC NOWE KOMPETENCJE BUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W BUDOWLANCE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

REALIZUJEMY PROJEKT:
NABYWAJĄC NOWE KOMPETENCJE BUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W BUDOWLANCE

ZSPiPO-W Nr 3 jako jedna z trzech szkół ponadpodstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego została wybrana do realizacji Projektu, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 27 sierpnia 2020r. Termin rozpoczęcia realizacji Projektu to styczeń 2021r.

INFORMACJA O PROJEKCIE:
Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe
Tytuł projektu: Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance


Cele projektu:
nabycie przez uczniów kluczowych kompetencji zawodowych mających wpływ na podniesienie poziomu aktywności zawodowej i potencjału do zatrudnienia przez :
udział w kursie spawania metodą MAG,
udział w kursie operatora wózków widłowych,
udział w kursie Photoshop
udział w stażach i praktykach zawodowych,
podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu przez:
udział w kursie AutoCAD
doposażenie pracowni zawodowych w szkole i w Szkolnych Pracowniach Praktycznej Nauki Zawodu zgodnie z rekomendowanym katalogiem wyposażenia.

Łączny koszt projektu: 1 316 518,32 zł, w tym dofinansowanie 1 184 746,49 zł.