SZKOLENIE "RÓWNOŚĆ SZANS"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =Projekt: "Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
 
SZKOLENIE "RÓWNOŚĆ SZANS"
 
     8 września 2016r. w ramach realizacji projektu: "Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance" odbyło się szkolenie  "Co to jest równość szans kobiet i mężczyzn?", w którym uczestniczyli uczniowie klas: II t, II h, II a, II TB, II TUS, II TEO,  III TBa, III TBb, III TEO. W godzinach popołudniowych w szkoleniu z "RÓWNOŚCI SZAN"” uczestniczyli także nauczyciele biorący udział w projekcie oraz personel projektu.
    Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania: 748 463,41 zł