Szkolne Koło PCK

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

Szkolne Koło PCK gromadzi młodzież, której leży na sercu dobro innych, która pragnie wspierać kampanie społeczne, dbać o zdrowie własne i innych.


Opiekunem koła jest pani:
Gabriela Radke - Dobrowolska


logo PCKLogo Szkolnego Koła PCK utworzone przez Huberta Staniszewskiego ucznia kl.III TI w roku szkolnym 2011/2012.


logoPolski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
 Kieruje się siedmioma zasadami:
1.    Humanitaryzm
2.    Bezstronność
3.    Neutralność
4.    Niezależność
5.    Dobrowolność
6.    Jedność
7.    Powszechność
Misją PCK jest:
•    Zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków
•    Ochrona ludzkiej godności bez dyskryminacji na tle narodowości, płci, rasy, przekonań religijnych i politycznych
Celem PCK jest:
•    Pomoc i opieka
•    Promocja zdrowia
•    Honorowe krwiodawstwo
•    Pierwsza pomoc
•    Ratownictwo
•    Poszukiwanie osób
•    Szerzenie idei Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
Ciekawych informacji na temat polskiego Czerwonego Krzyża szukaj na stronach:
www.pck.pl
www.oddajkrew.pl