Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =

 
   ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK
         OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Nr 3 – „ BUDOWLANKA ”
        SZKOŁA  Z  60-LETNIĄ  TRADYCJĄ

       Szkoła Rzemiosł Budowlanych (obecny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3) powstała w 1957 roku. W szkole powołanej przez Okręgową Dyrekcję Szkolenia Zawodowego w Łodzi utworzono trzy kierunki kształcenia: murarz, zbrojarz betoniarz i hydraulik instalator. Nauka trwała 3 lata. Organizacja nauczania przewidywała w klasie I wprowadzenie uczniów do obranego zawody. W klasie  II i III od września do końca kwietnia odbywało się nauczanie teoretyczne z ćwiczeniami praktycznymi, a od maja  do połowy lipca  szkolenie praktyczne na budowach. Szkoła mieściła się przy ulicy Pasaż Rudowskiego 4, w budynku po dawnej Zasadniczej Szkole Metalowej (obecnie mieści się tam Szkoła Muzyczna). Pierwsi absolwenci Szkoły Rzemiosł Budowlanych opuścili jej mury w roku szkolnym 1959/1960, było ich 78.                                                                                                                      
      W latach 50-tych wzrastało zapotrzebowanie na wyszkolonych pracowników dla budownictwa, toteż stale rosłą liczba uczniów w Szkole Rzemiosł Budowlanych. Na jej podbudowie 1 września 1961 roku utworzone zostało Technikum Budowlane, które rozpoczęło kształcenie w specjalnościach instalacje sanitarne
i budownictwo ogólne. W roku 1963 powstało Technikum Budowlane dla Pracujących.  Liczba uczniów wciąż wzrastała. W  drugiej połowie lat 60-tych Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi zadecydowało
o wybudowaniu nowych obiektów szkolnych dla Zasadniczej Szkoły Budowlanej i Technikum Budowlanego.  Nowa szkoła miała powstać na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy Broniewskiego 16.
          Integralną częścią szkoły są  warsztaty szkolne, w których odbywają się ćwiczenia praktyczne.
W początkowych latach szkoły praktyczna nauka zawodu prowadzona była w różnych miejscach z uwagi na szczupłą bazę lokalową. Praktyki odbywały się często bezpośrednio na budowach. Warunki  zawodowego szkolenia praktycznego poprawiły się kiedy w 1970 roku oddano budynek Warsztatów Szkoleniowo- Produkcyjnych. W latach 1967-1971 uczniowie pomagali przy budowie budynków kompleksu szkolnego przy ulicy Broniewskiego, gdzie głównym wykonawcą było Piotrkowskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Przez wszystkie lata funkcjonowania placówki warsztaty  i odbywający w nich praktyki uczniowie przyczyniają się do polepszenia warunków  pracy i nauki oraz wyglądu szkoły.  W 1994   roku założono parkiet w świetlicy szkolnej (dzisiejszej auli),  w roku 2015 przeprowadzono jej gruntowny remont. W 1995 oddano do użytku trzy sale lekcyjne,  w których dzisiaj mieszczą się sale komputerowe, w 1998 roku dobudowano salę gimnastyczną,
a w 2000 roku przebudowano wejście główne do szkoły. W 2006 roku Warsztaty Szkolne przekształcono
w Szkolne Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu, będące jednocześnie  Ośrodkiem  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, w którym odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
   
   Internat usytuowany w pobliżu szkoły zaczął funkcjonować od roku szkolnego 1969/70.  W 2009 roku, po okresie istnienia jako samodzielna placówka w latach 1992-2009, przekształcony został w Bursę i ponownie zaczął podlegać pod szkołę. Bursa jest drugim domem dla wszystkich, którzy pragną skorzystać z jej gościny.