REALIZUJEMY PROJEKT: NABYWAJĄC NOWE KOMPETENCJE BUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W BUDOWLANCE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
1
REALIZUJEMY  PROJEKT:
NABYWAJĄC NOWE KOMPETENCJE BUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W BUDOWLANCE
Szanowni Państwo, drodzy Ósmoklasiści Budowlanka zaprasza.

Jesteśmy szkołą nowoczesną dotrzymującą kroku zachodzącym zmianom i potrzebom współczesnego  rynku pracy. W dobie koronawirusa branża budowlana okazała się najbardziej odporną na zamrożenia. Wszystkie zawody, których uczymy w naszej szkole są niezwykle pożądane  w każdych czasach, nawet tych najbardziej niepewnych i ekstremalnych. Jeśli szukacie Państwo zawodu, który da poczucie bezpieczeństwa i zapewni niezależność  i przyszłość finansową, to znajdziecie   go u nas.
W nowym roku szkolnym 2020/2021 czeka na Państwa kolejny już projekt, który wzbogaci Was o nowe umiejętności. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście koniecznie przyjdźcie  i przekonajcie się, że szkół jest wiele, ale Budowlanka tylko jedna!

 
             zdjęcie
 
REALIZUJEMY  PROJEKT:
NABYWAJĄC NOWE KOMPETENCJE BUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W BUDOWLANCE     
                        
  Po raz drugi napisaliśmy i wygraliśmy Projekt, który będzie  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Decyzję
o przystąpieniu do projektu poprzedziliśmy diagnozą potrzeb i oczekiwań naszych uczniów.


                                 INFORMACJA O PROJEKCIE:
Oś Priorytetowa:  XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności
Działanie:             XI.3 Kształcenie zawodowe
Poddziałanie:        XI.3.1 Kształcenie zawodowe
Tytuł projektu:      Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance

 Cele  projektu:
•nabycie przez uczniów kluczowych kompetencji zawodowych mających wpływ  na podniesienie poziomu aktywności zawodowej i potencjału do zatrudnienia przez :
-udział w kursie spawania metodą MAG,
-udział w kursie operatora wózków widłowych,
-udział w kursie  Photoshop  
-udział w stażach i praktykach zawodowych,
•podniesienie umiejętności i kompetencji  nauczycieli teoretycznych przedmiotów  zawodowych  i praktycznej nauki zawodu
udział w kursie  AutoCAD
•doposażenie wszystkich pracowni zawodowych w szkole i  w Szkolnych Pracowniach Praktycznej Nauki Zawodu

 Łączny koszt projektu: 1 316 518,32 zł,  w tym dofinansowanie 1 184 746,49 zł
powrót