PROGRAM PROFILAKTYCZNY „WEKTORY ŻYCIA”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
1
Nasza szkoła przystąpiła do Programu Profilaktycznego dla młodzieży „Wektory Życia”. Są to zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych,
umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?
powrót