OLIMPIADY BRANŻOWE DOMENĄ BUDOWLANKI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
1
Wojciech Chodorowski z klasy III,  kształcący się w zawodzie technik geodeta został      finalistą XLIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej   w Rzeszowie.
  Olimpiada przebiegała w trzech etapach. W październiku 2020 roku do zawodów przystąpiło ponad 70 szkół z całej Polski, z których wyłoniono 25 zespołów do etapu międzyszkolnego. W dniach 27-29 maja 2021r. w Rzeszowie nastąpiło rozstrzygnięcie olimpiady. W wyniku rywalizacji drużynowej i indywidualnej uczeń BUDOWLANKI (ZSPiPO-W nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim) -Wojciech Chodorowski zakwalifikował się do finału centralnego olimpiady. Zadania konkursowe obejmowały wiedzę praktyczną i teoretyczną wykraczającą poza program nauczania. Szczególnie ciekawym zadaniem było porównanie obliczeń pola powierzchni na elipsoidzie obrotowej z polem na płaszczyźnie.
 
 
powrót