EDUKACJA HISTORYCZNA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
1
W związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, uczniowie klasy I kształcący się w zawodzie technik budownictwa 3 października zwiedzali wystawy przygotowane przez  Oddział Muzeum w Polichnie.
  W związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, uczniowie
klasy I kształcący się w zawodzie technik budownictwa 3 października zwiedzali wystawy przygotowane przez  Oddział Muzeum w Polichnie.
   Na wystawie „Walka o Rzeczpospolitą w latach 1939-1956” zgromadzono broń oraz umundurowanie żołnierza polskiego, a także dokumenty, zdjęcia oraz artefakty życia codziennego odzwierciedlające realia funkcjonowania piotrkowian w czasie okupacji niemieckiej, a następnie pierwszych lat powojennych.
   Wystawa "Meandry historii. Z prądem czy pod prąd? Historia wskaże Ci drogę", dzięki zastosowaniu sprzętu multimedialnego oraz odpowiednio dobranych eksponatów, daje zwiedzającym  możliwość skonfrontowania postaw i realiów wyborów, jakich na co dzień musieli dokonywać zwykli ludzie chcący przeżyć, walczyć, albo przetrwać za cenę nieetycznego postępowania. Umożliwia też  postrzeganie II wojny światowej nie z perspektywy dat ale przez pryzmat dylematów zwykłego człowieka, który niejednokrotnie stawał wobec wyborów decydujących o życiu bądź śmierci jego i jego najbliższej rodziny.
powrót