DYPLOMY POTWIERDZĄJACE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
dyplomy
Uwaga!
Dyplomu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
uczniowie i absolwenci ZSPiPO-W nr 3
odbierają w sekretariacie szkoły
od dnia 7 września 2022 r.
powrót