25-LECIE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
1
 14 września 2022r.  mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystej gali z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.
 Rektor Politechniki prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol wraz z  Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Izabelą Majchrzak – Kucębą uhonorowali  Panią Dyrektor Edytę Wiernicką statuetką w uznaniu za szczególne zaangażowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w rozwój Wydziału. Podczas uroczystości naszą szkołę reprezentowała Pani Anita Wojciechowska.
Serdecznie dziękujemy Wydziałowi Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej za wyróżnienie i docenienie naszej współpracy. Życzymy dalszych spektakularnych sukcesów w podejmowanych inicjatywach naukowych, badawczych
i edukacyjnych.
powrót