24-28 MAJA 2021 – TYDZIEŃ ULGI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
1 (1)
Nasza Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji -TYDZIEŃ ULGI – pomysłodawcą, której jest Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Od 24 do 28 maja 2021r. rezygnujemy ze sprawdzianów i zadań domowych, żeby obniżyć stres towarzyszący powrotowi do szkoły i zadbać o dobrostan psychiczny Naszych Uczniów i Nauczycieli.
powrót