TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY (NOWOŚĆ)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
                              zdjecie
 
  Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy historii architektury, rysunek i kompozycja, technologia robót sztukatorskich
i kamieniarskich, dokumentacja techniczna, działalność zawodowa. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych
w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych.

W czasie 5-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:
•    wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;
•    wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;
•    wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
•    organizowania i realizacji prac renowatorskich.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:
Technik renowacji elementów architektury
BUD.23 . Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury


Absolwent tego kierunku  znajdzie zatrudnienie w:
•    firmach zajmujących się pracami konserwacyjno – remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych,
•    firmach wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie we współczesnych budynkach  
•    firmach związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury (rzeźby, pomniki, nagrobki itp.).
•    może także prowadzić własną firmę usługową.

 Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę, która jest przepustką na studia. Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.