78.DORADZTWO ZAWODOWE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
22 stycznia 2019r. wychowankowie Bursy uczestniczyli w zajęciach w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim.
  22 stycznia 2019r. wychowankowie Bursy uczestniczyli w zajęciach w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Piotrkowie Trybunalskim. Poprzez ćwiczenia indywidualne, zespołowe, badania kwestionariuszowe i analizę wyników młodzież mogła bardziej poznać własne umiejętności, predyspozycje i zainteresowania zawodowe. Wychowankowie Bursy opracowywali  zarys osobistego port folio, odkrywali własne atuty  przydatne w pracy zawodowej, jej poszukiwaniu oraz
w życiu osobistym.
powrót