TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

  Technik robót wykończeniowych w budownictwie to kierunek niezwykle atrakcyjny dla osób zainteresowanych projektowaniem i wykańczaniem budynków. W trakcie nauki w technikum uczeń realizuje między innymi takie przedmioty, jak: roboty posadzkarskie i okładzinowe, docieplenia budynków, roboty malarskie i tapeciarskie. Żaden z nowo wybudowanych czy remontowanych budynków nie mógłby pełnić swojej funkcji bez wykonania robót wykończeniowych. Określenie tych robót, sposób ich zaprojektowania  i wykonania będzie  w zakresie funkcji technika robót wykończeniowych.

                                                   
 Nauczysz się między innymi:
 • posługiwać się dokumentacją techniczną oraz wykonywać szkice oraz rysunki,
 • projektować sposób wykończenia budynków,
 • dobierać materiały do wykańczania budynków,
•  lokalizować i usuwać usterki pojawiające się w trakcie eksploatacji budynków,
• przeprowadzać kontrole jakości wykonania robót i zgodności z dokumentacją techniczną,
 • wykonywać odbiory i sprawdzać poprawność wykonania robót wykończeniowych,
 • kierować pracą brygady roboczej oraz organizować przebieg prac wykończeniowych,    konserwacyjnych i remontowych,
z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej,
 • organizować stanowiska pracy i dobierać materiały, sprzęty, maszyny i urządzenia zgodnie    z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi  i ochrony środowiska.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:  
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych,  okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie