TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =

                        zdjecie
 

  W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej ochrona środowiska jest kierunkiem przyszłościowym. Głównym celem pracy technika o takiej specjalności jest ochrona elementów otoczenia przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem skutków działalności człowieka. Wieloletnie zaniedbania w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce sprawiają, iż pracy do wykonania jest niemało. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w przedsiębiorstwach oczyszczania miasta, zakładach unieszkodliwiania odpadów, przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków, zakładach uzdatniania wody, organach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

W czasie 5-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:
•    oceniania stanu środowiska naturalnego
•    przeciwdziałania niekorzystnym zmianom mogącym zachodzić w środowisku
•    wykonywania badań laboratoryjnych wody, ścieków, gleby i powietrza
•    interpretowania wyników badań, sporządzania dokumentacji technicznej
•     uzdatniania  wody,  oczyszczania  ścieków,  unieszkodliwiania  odpadów
•     zmniejszania zanieczyszczenia powietrza i uciążliwość hałasu

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:
Technik ochrony środowiska
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska


Technik ochrony środowiska może podjąć pracę w:
•    terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
•    stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
•    zakładach gospodarki odpadami
•    laboratoriach badań i kontroli środowiska, prywatnych przedsiębiorstwach ochrony środowiska
•    prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych, np. prowadzących badania środowiska na stanowiskach pracy