TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =


                   zdjecie

 Technik inżynierii sanitarnej to kierunek przygotowujący uczniów do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.


W czasie 5-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:
 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci   
   komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
• organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych,
   kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
• organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,   
   gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją  sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
• organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji   
  sanitarnych.
 
Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:
Technik inżynierii sanitarnej
BUD. 09. Wykonywanie robót związanych z  budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych


  Po zakończeniu nauki absolwenci mogą organizować roboty montażowe, opracowywać kosztorysy robót czy też prowadzić dokumentację techniczną. Technik inżynierii sanitarnej pracuje w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych, zarówno zewnętrznych, czyli między budynkami jak
i wewnętrznych - w budynkach.
   
  Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:
•  firmach budowlanych,
•  instalatorskich,
•  w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,
•  energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych,
•  państwowym nadzorze budowlanym,
•  firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń


 

Zapraszamy do obejrzenia filmu firmy Junkers: https://youtu.be/sSHe-xK9EfA